ขอนแก่นจัดใหญ่ ! งานเทศกาลง่วนเซียว 2020 อากง-อาม่า ชวนท่านเจี๊ยะเพ้งอั่ง

           เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ริมบึงแก่นนคร ได้มีการจัดแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลง่วนเซียว ประจำปี 2563” มีคอนเซ็ปต์งานว่า " เจี๊ยะเฮง เจี๊ยะฮวกใช้ อากง-อาม่า ชวนท่านเจี๊ยะเพ้งอั่ง " โดยมีนายประกิต ทองแท่งไทย ประธานคณะกรรมการจัดงานศาลปึงเถ่า -กงม่า ประจำปี 2563 เป็นประธานการในการจัดการแถลงข่าวพร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร
           นายประกิต ทองแท่งไทย ประธานคณะกรรมการจัดงานศาลปึงเถ่ากง-ม่า ประจำปี 2563 กล่าวว่า ปึงเถ่ากง-ม่า เป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์และเชื่อว่าเมื่อได้กราบไหว้จะดลบันดาลให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ประกอบกิจการงานลุล่วงด้วยดี เป็นศาลเจ้าที่คนจีนตลอดจนคนไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือและมีความศรัทธามาก เป็นศูนย์รวมน้ำใจแสดงถึงความรัก ความสามัคคี เปรียบเสมือนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีน ส่วนความเป็นมาของศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น มีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏเพราะไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน คนเฒ่าคนแก่ทราบเพียงว่า สมัยก่อนรอบบึงแก่นนครเป็นถนนลูกรัง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนและเลี้ยงสุกร ในปี พ.ศ. 2499 เทศบาลเมืองขอนแก่นมีโครงการปรับปรุงบึงแก่นนคร มีการขุดลอกบึงโดยให้ชุมชนต่าง ๆ รอบบึงแก่นนครมีส่วนร่วม โดยเทศบาลจ้างชาวชุมชนรอบบึงแก่นนครขุดดินในบึง ในอัตราตารางเมตรละ 2 บาท มีคนมาร่วมงานขุดลอกบึงเป็นจำนวนมาก ดินที่ขุดได้ส่วนหนึ่งทางเทศบาลนำมาถมถนน อีกส่วนหนึ่งนำมาถมที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ซึ่งในขณะนั้นมีพื้นที่ต่ำกว่าถนน

           ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ร้านง้วนกิมฮง ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่นในขณะนั้น ได้ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน เห็นสมควรให้ดำเนินการก่อสร้างและขยายพื้นที่ศาลเจ้าใหม่แทนศาลเจ้าเดิมที่ก่อสร้างมานาน มีขนาดเล็ก และเริ่มจะเสื่อมโทรมตามกาลเวลา คณะกรรมการศาลเจ้าฯ ในปีนั้นและปีต่อ ๆ มาจึงได้ระดมเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างศาลเจ้าฯ หลังใหม่ จนในราวปี พ.ศ. 2536 คณะกรรมการศาลเจ้าฯ ได้ก่อสร้างอาคารศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่าและศาลเจ้าปู่ครูเย็นหลังใหม่ขึ้นในบริเวณศาลเจ้าปู่ครูเย็น ริมบึงแก่นนคร ด้วยงบประมาณ 12 ล้านบาท จนถึงปี พ.ศ. 2539 ได้ก่อสร้างศาลเจ้าทั้งสองแล้วเสร็จ นายชุมพล อรุณยะเดช ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการศาลเจ้าฯ ในขณะนั้นได้จัดงานฉลองสมโภชศาลเจ้าหลังใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2539
         การคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานประจำปี ในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดงานประจำปีและหารายได้เข้าศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ประกอบด้วยกรรมการ ๔๐ คน คัดเลือกจากห้างร้านต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น แล้วนำมาให้อากง-อาม่าเลือก โดยมีผู้อาวุโสเป็นสักขีพยาน วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการที่ทำเป็นประเพณีสืบต่อกันมา คือ นำรายชื่อผู้แทนห้างร้านต่าง ๆ มารวมกันแล้วใช้ตะเกียบคีบรายชื่อขึ้นมาทีละคน แล้วโยนไม้คว่ำหงาย 2 อัน ที่เรียกว่า “ป่วะปวย” ในการเสี่ยงทายคัดเลือกกรรมการแต่ละคน มีการโยนเสี่ยงทายป่วะปวย ๓ ครั้ง หากผลการเสี่ยงทายออกมาเป็น “เต๊งป่วย” ๒2ครั้ง คือ ไม้คว่ำ-หงาย ๒ ครั้ง และ “ป่วยเต๊ง” ๑ ครั้ง คือ ไม้คว่ำ-คว่ำ ๑ ครั้ง แสดงว่า อากง-อม่าพอใจคนนั้นได้รับเลือกเป็นกรรมการ ถ้าไม้ทั้งสองอันคว่ำหงายไม่เป็นไปตามนี้ทั้งสามครั้งแสดงว่ากง-ม่าไม่พอใจคนนั้น ก็ต้องคีบรายชื่อคนใหม่และทำเช่นเดียวกันนี้ไปจนได้กรรมการครบ 40 คน (คนที่คีบรายชื่อเพื่อคัดเลือกกรรมการในปีต่อไปอาจเป็นประธานกรรมการคนปัจจุบันหรือแล้วแต่จะกำหนด)
นายประกิต ทองแท่งไทย ประธานคณะกรรมการจัดงานศาลปึงเถ่ากง-ม่า ประจำปี 2563 ยังกล่าวต่อว่า ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.ขอนแก่น เป็นที่ประดิษฐานขององค์ปึงเถ่ากง-ม่า องค์เจ้าแม่ทับทิม และองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ องค์เทพเจ้าฟ้าดิน และองค์ตี่จู่เอี๊ย เชื่อกันว่าผู้ได้มากราบไหว้อธิษฐานจิตต่อศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า และศาลเจ้าปู่ครูเย็น หากปรารถนาสิ่งใดจะสมหวังดั่งใจ ประสบความสำเร็จเจริญถึงลูกหลาน ร่ำรวยเงินทอง สมบูรณ์สุขทั้งลาภยศ กิจการงานและวาสนา สุขกายใจไร้โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
           การจัดงานเทศกาลง่วนเซียว ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร งานเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของศาลเจ้ามานานกว่า 63 ปี นอกจากมีการไหว้เจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนใน จ.ขอนแก่น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วย

ภายในงานเราถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญจะมีการจัดประมูลสิ่งของที่เป็นมงคล ประกอบไปด้วย องค์พระแม่กวนอิมเนื้อทองเหลือง องค์เทพไฉ่ซิงเอี้ยปรางบู๊เนื้อทองเหลือง เทพเจ้ากวนอูเนื้อไม้พะยูง และในปีนี้คณะกรรมการจัดงานได้เพิ่มสิ่งมงคลอีก 5 สิ่งพิเศษ ประกอบด้วย เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยปรางยืนประทานพร เนื้อไม้พะยูง 2.องค์พระแม่กวนอิม เนื้อเซรามิก มีน้ำหยดลงตลอดเวลาสีขาว เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ปรางนั่งประทานพร เนื้อไม้พะยูง 4.องค์พระแม่กวนอิมพันมือ เนื้อไม้หอมฮิโนกิ และ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย สั่งทำประดับอยู่หน้าศาลเจ้า รวมทั้งหมด 8 รายการ

          " คณะกรรมการจัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งจะจัดสร้างความสุข ความประทับใจ ความแพลิดเพิน ไปกับกิจกรรมการแสดงสิงโตจากคณะเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น การแสดงจากโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย การแสดงจากสมาคมดนตรีจีน การแสดงจากสมาคมไทเก๊กและคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากหญิงลี ศรีจุมพล " นายประกิต ทองแท่งไทย ประธานคณะกรรมการจัดงานศาลปึงเถ่ากง-ม่า ประจำปี 2563 กล่าวทิ้งท้าย