##ไทยเบฟเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ(Serve responsibly) (เซิร์ฟ เรสพอน ซีบรี้)##

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Serve Responsibly ครั้งที่ 9 โดยมีคุณสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการ สำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการเปิดงาน ท่ามกลางผู้เข้าร่วมอบรมจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข่าร่วมอบรมกว่า 100 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พร้อมด้วย คุณชูศรี ประเสริฐสิน ผช.ผอ.สำนักกฎหมาย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ นพ.พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ General Practitioner รพ.บางปะกอก 8 พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.ตรวจคนเข้าเมือง จ.หนองคาย และแขกผู้มีเกียรติ

         บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มครบวงจรระดับภูมิภาค มีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในแนวทางสร้างสรรค์และตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบ โดยมีพันธกิจในเรื่องของการกระตุ้นเตือนผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกในการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องของนโยบายการบริหารงานด้านการกำกับดูแลตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัดโดยไม่ทำการตลาดสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้บริโภคที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ณ จุดที่มีการแสดงคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น ทั้งนี้ไทยเบฟจึงได้มีการต่อยอดและขยายผลกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไปยังกลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภค จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดทำ โครงการ Serve Responsibly หรือ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง ซึ่งเป็นการบริหารงานด้านการกำกับดูแลตนเอง ที่ประกอบไปด้วย 3 ภาคส่วนที่สำคัญคือ
1. ผู้ผลิต (Producers)
2. ผู้จำหน่าย (Distributors)
3. ผู้บริโภค(Consumers)

                   โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายโดยตรงและเชื่อมโยงไปถึงผู้บริโภคที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราเสี่ยงของผู้บริโภคกับการเกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยกลุ่มเป้าหมายจะเริ่มจากผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารพรีเมียม ที่เป็นพันธมิตรขององค์กร โดยเรียนเชิญผู้ประกอบการให้จัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเข้าร่วมฝึกอบรม อาทิเช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม,ผู้จัดการบาร์ เป็นต้น

          ล่าสุด บริษัทฯได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ให้กับผู้ให้บริการที่ปฎิบัติหน้าที่เป็นครั้งที่ 9 โดยเน้นกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาสาระของการเป็นผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบ ตลอดช่วงเวลาฝึกอบรมในงานได้รับเกียรติจากพันธมิตรหลายฝ่ายได้แก่ นายสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก และ คุณชูศรี ประเสริฐสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย รวมถึงพันธมิตร อาทิ นพ.พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ General Practitioner โรงพยาบาล บางปะกอก 8 มาให้ความรู้ด้านการแพทย์ และ พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคาย มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากตำรวจให้กับผู้เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ ในนามของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายสุรพล อุทินทุ ได้กล่าวว่า

        “ จากที่ทราบกันดีอยู่แล้วบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน เราเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มครบวงจร เรามีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ Serve Responsibly ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพราะเรามุ่งมั่นที่จะคืนสิ่งที่ดีสู่สังคม เรามีความตระหนักถึงความรับผิดชอบเพื่อการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันได้ ทุกส่วนเราต้องมีส่วนร่วม เราได้จัดกิจกรรมต่างๆไปถึงผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการเมาไม่ขับ หรือขับขี่โดยปลอดภัย ซึ่งในโครงการ Serve Responsibly นี้เราจัดทำเพื่อผู้ประกอบการ เพราะว่าผู้ประกอบการคือหนึ่งในบุคคลที่จะนำสินค้าสู่ผู้บริโภคและมีความสำคัญถ้าผู้ประกอบการสามารถตระหนักถึงความรับผิดชอบ เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรควรก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคครับ โครงการนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการโดยตรงเราได้จัดทำโครงการนี้มาเป็นครั้งที่8 แล้ว โดย 3 ครั้งที่ผ่านมาจัดที่กรุงเทพ ครั้งที่4 เราจัดที่ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่5 จัดที่ภาคตะวันออก ครั้งที่6 นี้เราจัดที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่7 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่3 และครั้งที่8 เราได้ไปจัดกิจกรรมดังกล่าวที่จังหวัดภูเก็ต โครงการ Serve Responsibly มุ่งหวังที่จะขยายกิจกรรมออกไปทั่วประเทศ เพื่อผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ภายนอกกรุงเทพและเขตปริมณฑล จะได้รับทราบและเข้าใจ เราหวังว่าผู้ที่เข้ามาอบรบจะได้นำสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปถ่ายทอดต่อให้หน่วยงานของท่านๆเหล่านั้นครับ” นายสุรพล กล่าว

            ไทยเบฟมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผู้เข้าอบรมได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร “Serve Responsibly” แล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ และยิ่งไปกว่านั้นคือการมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ซึ่งหากผู้ให้บริการทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี สังคมก็จะสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไทยเบฟเองก็จะได้ชื่อว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง ได้อย่างแท้จริง
         ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
คุณธนาภรณ์ แสงสุวรรณ ( ส้มแป้น) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายโรงงานอาวุโส 061-6793707