DITP เดินหน้าพาผู้ประกอบการ(อี)สานสู่(อี)คอมเมิร์ซข้ามพรมแดน


     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จับมือพันธมิตรแพลตฟอร์มชั้นนำทั่วโลกลงพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน จัดโครงการจับคู่เจรจาการค้าธุรกิจและส่งเสริมการขยายตลาด
ผ่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching)
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น ผลักดันผู้ประกอบการส่งสินค้าขายต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ข้ามพรมแดน เชื่อมั่นสินค้าอีสานมีศักยภาพพร้อมลุยตลาดอีคอมเมิร์ซโลก
     นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซาและความไม่แน่นอนจากสงครามการค้า รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รูปแบบการค้าระหว่างประเทศจะเปลี่ยนผ่านสู่การซื้อขายตรงระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคในรูปแบบดิจิทัลไร้พรมแดนหรือ Cross Border E-Commerce กลายเป็นช่องทางการค้าสำคัญและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีสินค้าคุณภาพแต่ที่ผ่านมาขาดโอกาสเข้าถึงตลาดต่างประเทศ ให้มีความพร้อมและสามารถเข้าถึงได้การค้ายุคดิจิทัลให้ได้ เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน สามารถขยายฐานตลอดจนสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงและรวดเร็ว

      นอกจากนี้ยังเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการกระจายโอกาสและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ
ภายใต้โครงการนี้ผู้ประกอบการจะได้รับทราบข้อมูลและโอกาสของสินค้าในแต่ละประเทศ การเจรจาการค้าช่องทาง
เปิดตลาดส่งออกต่างประเทศกับแพลตฟอร์มโดยตรง ได้แก่ Amazon (ตลาดสหรัฐอเมริกา) TMall Global Partner
(ตลาดจีน) Kha-leang (ตลาด CLMV) การให้ความรู้ภาพรวมและแนวโน้มการค้าออนไลน์ของประเทศ วิธีการและ
ขั้นตอนการเปิดตลาดส่งออกต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำจากประเทศต่างๆ รวมไปถึงเทคนิคกลยุทธ์
เชิงดิจิทัลการทำตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ
      ในปี 2562 กรมได้จัดโครงการนี้มาแล้ว 2 ครั้งที่กรุงเทพและจังหวัดภูเก็ตและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
มีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 271 คน เกิดการเจรจาการค้า 192 คู่ และมีมูลค่าซื้อขายกว่า 7.7 ล้านบาท
ทั้งนี้ โครงการนี้จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ภายในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX - World
of Food Asia 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี และในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอวานี
จังหวัดขอนแก่น คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งปีมากกว่า 750 คน

     ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจับคู่เจรจาการค้าธุรกิจและส่งเสริมการขยายตลาดผ่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน
(Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching) สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.pynx.net/ditp/
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 2507 7855, 0 2507 7858 หรือ digitalnet@ditp.go.th หรือ ติดต่อผู้ประสานงาน
โครงการได้ที่ 06 4246 6289, 09 0231 5481


********************************************************


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
21 พฤษภาคม 2562