#นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเดินตรวจตลาดถนนคนเดินย้ำต้องปลอดภัยสะอาดเพิ่มรายได้สู้โควิด19

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณถนนคนเดินขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล (ว่าที่ร้อยตรีบัญชา สิงห์คำป้อง ,นายวรินทร์ เอกบุรินทร์) ,ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล (นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร ,นางกฤษณา แสนสอาด ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์) ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้ประกอบการ ตลอดจนพูดคุยกับประชาชนผู้มาใช้บริการที่ถนนคนเดินขอนแก่น

           สำหรับการเปิดถนนคนเดินขอนแก่นในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563) เป็นเสาร์แรกหลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 (จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ถนนคนเดินได้งดให้บริการมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา) ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามมาตรการควบคุม ทั้งมาตรการหลัก และ มาตรการเสริม เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดมาตรการในการปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
        1.การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการยืนยันความต้องการในการค้าขาย และมีการแจกเอกสาร ตลอดจนพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการที่จะต้องปฏิบัติ
        2.การจัดระเบียบล็อคจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่แยกถนนหลังเมือง ไปจนถึงแยกถนนเทพารักษ์ โดยมีการจัดวางล็อคให้มีระยะห่างกัน 1.5 – 2 เมตร จำนวน 598 ล็อค (โซนอาหาร 180 ล็อค ,โซนสินค้าแฮนด์เมด 151 ล็อค และสินค้าทั่วไป 267 ล็อค)
        3.การกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.30 น. โดยผู้ประกอบการสามารถตั้งวางสินค้าในเวลา 14.00 น.
        4.การกำหนดทางเข้า-ออก จำนวน 6 จุด คือ 1.จุดถนนหลังเมือง 1 ประตู 2.จุดถนนกลางเมือง 2 ประตู 3.จุดถนนหน้าเมือง 2 จุด 4.จุดถนนเทพารักษ์ 1 ประตู โดยแต่ละจุดเจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และการบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและความเรียบร้อย
       5.การกำหนดให้มีการสัญจรเป็นทางเดียว One-Way
       6.กองอำนวยการของถนนคนเดิน จะตั้งอยู่พื้นที่ด้านที่เชื่อมต่อระหว่างถนนคนเดินกับสวนรัชดานุสรณ์
       7. การนำ QR Code KhonKaen Trust City มาใช้ลงทะเบียนในถนนคนเดิน โดย QR Code KhonKaen Trust City นี้จะเป็นตัวแจ้งสถานะของผู้มาใช้บริการ ว่าได้เคยมาใช้บริการร้านค้าดังกล่าว หรือ ประชาชนท่านใดไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถลงทะเบียนในรูปแบบชองเอกสารได้

                โดยในส่วนของการควบคุมผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา , สวมหมวกและถุงมือ ในการปรุงอาหาร , มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า , ทำฉากพลาสติกใสติดตั้งหน้าร้าน และมาตรการผู้มาใช้บริการ เช่น ผู้มาซื้อสินค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า , ขอความร่วมมือผู้อายุ 70 ปีขึ้นไป และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ งดใช้บริการในถนนคนเดิน เป็นต้น

           ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น จะได้มีการประเมินผลการบริหารจัดการต่างๆภายในถนนคนเดินขอนแก่น ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการประเมินผลเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าและประชาชนผู้มาใช้บริการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้ถนนคนเดินขอนแก่น มีความปลอดภัย และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างการสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวขอนแก่นในช่วงวิกฤตนี้ด้วย